Bezpečné miesto pre mladých ludí

nový koncept neformálnej psychologickej pomoci pre mladých ľudí

O klube

CONNECT KLUB je miestom “pripájania” a “prepájania” k zážitkom, pomoci a komunite, ale aj “odpájania” mladých ľudí, od očakávaní ostatných, ťaživých a náročných chvíľ v bezpečnom prostredí.

Klub vznikol, aby mladí ľudia, ktorým je ťažko, ale aj tí, ktorí majú šťastné dni, mali na svete miesto, kde môžu dostať anonymnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc, zažiť záujem, zábavu, podporu, rozvoj a nový štart. Je miestom pre všetkých mladých ľudí, ktorí chcú v bezpečnom prostredí objavovať, formovať a skúmať svoje JA.

___ 01.

Filozofia klubu

Na prvý pohľad je CONNECT KLUB určený pre nadšencov a nadšenkyne online sveta, hier a technických vychytávok, ktorí sa neboja hovoriť o svojom prežívaní, rozvíjajú svet okolo a učia ho úcte a podpore.

V CONNECT KLUBE zámerne využívame pozitíva technológií a online sveta, aby sme jeho návštevníkom poskytli pomoc a priestor na ich vzájomné zbližovanie sa, na podporu ich rozvoja, získavanie nových zručností, vedomostí a vyjadrenie kreativity a je aj miestom, kde môžu len tak chillovať.

Neignorujeme však riziká, ktoré so sebou nové technológie a internet prinášajú. Uvedomujeme si, že online svet ľuďom umožňuje rýchle – “instantné” – naplnenie potrieb v porovnaní s offline svetom. Na internete cítime väčšiu anonymitu, správame sa menej opatrne, sme otvorenejší a dôverčivejší. Nevedome tak posúvame svoje hranice bezpečnosti, čo môže priniesť rôzne dôsledky.

___ 02.

CONNECT KLUB prepája, zapája, spája mladých ľudí s ďalšími mladými ľuďmi a so psychologičkami a psychológmi, ktorí stoja po ich boku, sú súčasťou života mladých ľudí a môžu ich podporiť, usmerniť a pomôcť, keď je to potrebné.

 Výskumy potvrdzujú, že vďaka tomu jeho návštevníci zažijú pocit, že sú akceptovaní takí, akí, sú a bude sa im lepšie dariť.

Veľmi si prajeme, aby pripájanie, odpájanie a aj prepájanie prinášalo nádej a humor. Chceme vytvárať prostredie pre každého, aby sa cítil zahrnutý a podporovaný. Pozorne počúvame, čo hovoria mladí ľudia a vždy sme pripravení objavovať spoločne s nimi nové nápady.

V CONNECT KLUBE sa učíme úcte k sebe samým aj k sebe navzájom.

___ 03.

Mladí ľudia musia byť dnes často pripojení (online), aby mohli byť spolu. Je pre nich veľkou výzvou, byť “odpojený” a byť “viac sami sebou”, nenosiť masky a pritom mať možnosť napĺňať svoje sny. Preto je tu CONNECT KLUB, ktorý vymysleli psychológovia a psychologičky, a ďalší odborníci a odborníčky z OZ IPčko. Je to taký bezpečný trenažér, kde nemusíte nič hrať, nosiť nejakú masku, kde neexistuje tlak a môžete skúšať a spoznávať, kto vlastne ste, a kam smerujete.

V CONNECT KLUBE organizujeme diskusie, workshopy a rozvojové aktivity, na ktoré pozývame aj mladých ľudí mimo komunity v klube. Veríme, že v neformálnej komunite CONNECT KLUBU  nájdu jeho návštevníci pocit bezpečia, odbornú psychologickú pomoc, inšpiráciu a rast.

CONNECT CLUB vytvorili psychológovia a ďalší odborníci z mimovládnej organizácie IPčko a od začiatku ho podporovali ľudia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Nadácie Slovenskej sporiteľne, International Rescue Committee a ďalšími partnermi a podporovateľmi aktivít MVO „IPčko“.

KÁČKO MICHALOVCE

Srdcom CONNECT KLUBU je “Káčko”- kontaktný bod v krízových životných situáciách, špecifická psychologická pomoc v krízových situáciách.

V Káčku odborne vyškolení psychológovia a psychologičky občianskeho združenia IPčko, poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách. Psychologická pomoc v Káčku je bezplatná, funguje krátkodobo a na princípoch anonymity. Nenahrádza psychoterapiu ani ďalšiu lekársku starostlivosť. Káčko funguje na princípe dohody s pracovníkom v CONNECT KLUBE alebo prostredníctvom e-mailu kackomi@ipcko.sk. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte Krízovú linku pomoci na bezplatnom nonstop telefónnom čísle 0800 500 333.

Naši partneri

Náš tím

Spoznajte tím CONNECT klubu

PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Odborný garant,
psychológ a riaditeľ IPčka

Nikola

Psychologička

Dagmar

Psychologička

Hana

Psychologička

Patrícia

Psychologička

Veronika

Odborná pracovníčka

Ľudmila

Sociálna pracovníčka

Lioša

Tlmočník

Yulka

Tlmočníčka

Máša

Tlmočníčka

NONSTOP – ANONYMNE – BEZPLATNE

Kontakty pomoci

IPčko od roku 2012 prevádzkuje internetovú linku dôvery pre mladých IPčko.sk, kde poskytuje nonstop anonymné a bezplatné psychologické poradenstvo, odborne vyškolenými pracovníkmi prostredníctvom chatu a emailu.

Špecializovaná  Krízová linka pomoci vznikla v roku 2020. Poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze prostredníctvom chatu, e.mailu, videa a telefónu.

Stránka StalosaTO.sk ponúka informácie o groomingu, sexuálnom zneužívaní, násilí a vydieraní detí a mladých ľudí na internete. Okrem možností pomoci a postupov riešení tú nájdu užitočné informácie aj rodičia a odborníci. Nikto v tom nemusí byť osamote. Pomoc existuje!

Pokiaľ ste Vy alebo niekto vo Vašom okolí v bezprostrednom ohrození zdravia alebo života, neváhajte kontaktovať 112.